Pramoninė chemija

Acetonas, techninis kg
Acto rūgštis 80% kg
Amonio bikarbonatas kg
Amonio chloridas kg
Amonio sulfatas kg
Askorbino rūgštis kg
Azoto rūgštis 54-59% kg
Bulvių krakmolas kg
Butilacetatas kg
Butanolis (butilo spiritas) kg
Cinko oksidas kg
Citrinos rūgštis kg
Druska Ekstra smulki kg
Druska Ekstra smulki joduota kg
Druska tabletėmis kg
Druska, mašai po 50 kg kg
Druskos rūgštis 33-36% kg
Etilenglikolis (monoetilenglikolis) kg
Fluoresceinas (pigmentas) kg
Geležies sulfatas 7H2O kg
Geležies sulfatas monohidratas kg
Glicerinas farmacinis 99 % kg
Izopropilo spiritas, absoliut. (izopropanolis) kg
Kalcinuota soda kg
Kalcinuota soda sunki kg
Kalio hidroksidas (kalio šarmas) kg
Kalio karbonatas (potašas) kg
Kalkės gesintos kg
Kalkės negesintos kg
Ksilolas kg
Kukurūzų krakmolas kg
Natrio benzoatas kg
Natrio bikarbonatas (geriamoji soda), maišai po 25, 40 kg
Natrio bikarbonatas (geriamoji soda), fasuota 500 g vnt
Natrio hidroksidas (kaustikinė soda), 96-99 % kg
Natrio hidroksidas (kaustikinė soda), tirpalas 46-50 % kg
Natrio hipochloritas kg
Natrio metasilikatas kg
Natrio nitritas kg
Natrio sulfatas kg
Natrio tripolio fosfatas kg
Oksalo (rūgštynių) rūgštis kg
Ortofosforo rūgštis 85% kg
Parafinas kg
Pieno rūgštis 80 % kg
Sieros rūgštis kg
Skiediklis 646 kg
Stearino rūgšis kg
Sulfamido rūgštis kg
Titano dioksidas kg
Toluolas kg
Vait spiritas ltr
Vandenilio peroksidas 35 % kg
Vandenilio peroksidas 50 % kg
Vario sulfatas kg